PATHYOU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIna dair AYDINLATMA METNİ

ve

gizlilik politikası

 

Son Güncelleme Tarihi: 18.02.2020

 

PATHYOU ailesi olarak, Android ve iOS mobil uygulamamızı ve web sitemizi ziyaret eden siz değerli kullanıcılarımızın kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine büyük önem vermekteyiz. Bununla birlikte, bu verilerin toplanması, işlenmesi ve paylaşımı hususunda şeffaf olacağımızı ve verilerinizin güvenliğini azami şekilde sağlayacağımızı taahhüt ederiz. 

 

Bu itibarla, işbu aydınlatma metnini kullanıcılarımızın ve web sitemizi ve/veya mobil uygulamamızı kullanan 3.kişileri en iyi şekilde bilgilendirmek ve Kanun’un 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek  maksadıyla huzurunuza sunarız.

 

Kullanıcıların tamamı, PATHYOU çalışanları ve iş ortakları, tüm bağlı kuruluşlar ve reklam veren anlaşmalı kurumlar bu politikaya uymakla mükelleftir.

 

Bu metinde özetle aşağıda sıralanan soruların cevapları ayrıntılı şekilde izah edilecektir.

 

1.     Kişisel verilerinizi ne amaçla toplarız?

2.     Hangi verilerinizi toplarız?

3.     Veri Güvenliği Nasıl Sağlanır?

4.     Kişisel verilerinizi ne amaçla ve hangi 3.kişilere aktarabiliriz?

5.     6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPR”) göre haklarınız nelerdir ve bu hakları nasıl kullanırsınız?

6.     Kişisel verilerinizi ne süreyle depolarız?

 

1.Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla Topluyoruz?

 

PATHYOU ailesi olarak, veri sorumlusu sıfatıyla; uygulama güncellemeleri ve sözleşme değişiklikleri hususunda tarafınızı bilgilendirmek; öneri, şikayet ve sorunlarınızı kayıt altına alabilmek, Platform üzerinden tarafınıza vaad ettiğimiz hizmeti sunabilmek, acil durumlarda size yardımcı olabilmek, hizmetin özelleştirilmesi, ilgi alanlarınıza göre yönlendirmelerde bulunabilmek, akıllı reklam faaliyetleri, tanıtım faaliyetleri kısacası verdiğimiz hizmetin gereği gibi ifasını sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi toplar, işler ve gerektiğinde aktarırız. Kişisel verileriniz, kullanıcı başvurunuz, hizmetlerden yararlanmanız sırasında mobil uygulamamız vasıtasıyla, otomatik yahut sair yöntemlerle Kanun’a uygun olarak ve bu hükümler çerçevesinde toplanmaktadır.

 

PATHYOU  web sitesinde, Site ziyaretçilerinin, kullanıcı bilgilerinin tanınmasını, kendi bilgilerinin sayfalara aktarılmasını ve oturum süresince Platform’un doğru şekilde işlemesini sağlamak amacıyla oturum çerezleri; ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek ve reklam sayısını sınırlamak, reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek için ise Google Analytics ve Yandex Metrica çerezleri kullanmaktadır.

Çerez kullanımına ilişkin ayrıntılara ve çerez tercihlerinize ilişkin değişiklikleri nasıl gerçekleştireceğinize dair ayrıntılı bilgiye https://pathyou.com/Cookies_Policy.htm  link’inden ulaşabilirsiniz.

 

 

Kişisel verileriniz, PATHYOU  tarafından;

2.Hangi Kişisel Verileriniz Kayıt Altına Alınır?

 

·       Kimlik bilgileri ve Ayırt edici Kişisel Bilgiler gibi Kullanıcı kayıt bilgileri

·       Profil bilgileri

·       İletişim Bilgileri(telefon numarası, elektronik posta adresi ve bildirmesi halinde diğer iletişim verileri)

·       Ülke bilgisi (Tercihe bağlı olup, Kullanıcı tarafından bildirilmesi halinde kayıt altına alınır. )

·       İşlem Güvenliği Bilgisi

·       Risk Yönetimi Bilgisi

·       Anket ve benzeri belge verileri

·       Anonim hale getirilen veriler bu Politika uyarınca kişisel veri kabul edilmeyecektir.

·       Çerezler aracılığıyla topladığımız veriler: PATHYOU web sitesini ziyaret eden kişilerin; Site kullanımları, deneyimleri ile Site içerisindeki sayfa ve reklamlara dair tercihlerini tespit etmek için toplanan istatistiksel bilgiler, diğer sitelere PATHYOU hesabınızla oturum açtığınızda 3.kişiler tarafından sunulan hizmetler, gerçekleştirdiğiniz ziyaretler, etkileşimler.

 

Ayrıntılı bilgi için Çerez Politikamız’ı inceleyiniz.

3.Veri Güvenliği Nasıl Sağlanır?

 

PATHYOU, ilgili mevzuatta belirlenen veya bu Politika ile ifade edilen şartlarda, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmemesini ve verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini sağlamak, bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak, için gerekli teknik güvenlik önlemlerini almayı, periyodik olarak gerekli denetim ve kontrolleri sağlamayı ve veri işleme politikasını somut duruma uygun olarak güncellemeyi taahhüt eder.

 

Kişisel verilere erişim kayıtları teknik imkanlar elverdiği ölçüde tutulur, bu kayıtlar düzenli olarak incelenir.

 

Kullanıcıların veri güvenliğini sağlamak için güncel ve gelişmiş teknolojiler kullanılmakta, olası teşebbüslere dair azami düzeyde önlemler alınmaktadır.

 

Kullanıcıların verileri Secure Socket Layer teknolojisi kullanılarak, kimlik ve kullanıcı doğrulama, güvenlik duvarı (Firewall)  ve şifreleme gibi yöntemlerle korunmaktadır.

 

Ancak, PATHYOU, mobil uygulama veya web sitesi üzerinden başka uygulamalara ve 3.şahıslara link verilmesi halinde, uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

 

Bununla birlikte, PATHYOU, hiçbir bilişim sisteminin mutlak surette güvenli olmadığını hatırlatır, Kullanıcının ihmalinden yahut 3.kişilerin eylemlerinden doğan neticelerden sorumlu olmadığını bildirir.

 

 

PATHYOU, işlenen verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki yükümlülüklere uyar:

 

·       Kişisel verilerin korunmasına ilişkin konularda hukuka uygun ve dürüst davranma,

·       Kişisel verileri doğru, tam ve eksiksiz işleme,

·       Güncelliğini kaybeden kişisel verilerin güncellenmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapma,

·       Kişisel verilerin işlenmesinde herhangi bir hukuka aykırılık fark ettiğinde ilgili yöneticiyi bilgilendirme,

·       Kişisel verilere ilişkin kanuni hakların kullanılabilmesi için gerekli yönlendirmeleri yapma.

 
Veri güvenliği hakkında herhangi bir soru için derhal PATHYOU ile iletişime geçmelisiniz.
 
4. Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla ve Hangi 3.Kişilere Aktarabiliriz?

 

PATHYOU, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kullanıcılara ait verileri ayrıca rızalarını almaksızın işleyebilecek ve yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumlar aşağıda belirtilmiştir:

 

 

Bununla birlikte,

 

Müşterilere ait kişisel veriler, PATHYOU Platform’undan kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve süreçlerin yürütülmesi, PATHYOU tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, PATHYOU’nun ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, PATHYOU ve PATHYOU  ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, akıllı reklam uygulamaları (tercihlerinize ve ilgi alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş reklamlar)  ile PATHYOU ile reklam anlaşması yapan 3.kişi kurum ve kuruluşlara verilerin aktarılması, mevzuat uyarınca belirlenen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirket yetkilileri, yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortakları ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

 

PATHYOU, sağladığı hizmet içerisinden ve mobil uygulamalarından diğer web sitelerine bağlantı sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3.kişilerin reklamlarını, başvuru formlarını, duyurularını yayınlayabilir. Kullanıcılar, reklamlar, duyurular aracılığıyla reklam veren 3.kişilerin hizmetlerinin yer aldığı uygulama veya sitelere yönlendirilebilir.

 

Veri sahibi olarak Kanun ve işbu metinde belirtilen amaçlar sınırlı olmak kaydıyla bahsi geçen iş ortaklarına kişisel verilerinizin aktarılabileceği ve kişisel verilerinizin söz konusu 3.tarafların sunucularına saklanabileceği hususunda bilgilendirilmektesiniz.

 

5. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne göre haklarınız nelerdir ve bu hakları nasıl kullanırsınız?

Kullanıcı;

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
haklarınsa sahiptir.

Bu hususta PATHYOU Kullanıcı Sözleşmesi’nde muteber tebligat adresine yazılı olarak talepte bulunmanız gerekmektedir.

 

7. Kişisel Verilerini Ne Kadar Süreyle Saklarız?

 

PATHYOU, hizmetin ifası kapsamında topladığı veriler, üyelik devamınca metinde açıklanan gereklilikler süresince, mevzuatta belirtilen zamanaşımı süreleri dikkate alınarak saklanır. Kullanıcı verileri metnin güncelleme tarihi itibariyle kullanıcı ile PATHYOU arasındaki hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süreyle saklanabilecektir.

 

8.Politika’da Yapabileceğimiz Değişiklikler

PATHYOU, tek taraflı olarak Politika’da değişiklik yapabilir. PATHYOU’nun değişiklik yaptığı Politika hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Yürürlük tarihinden sonra uygulamanın kullanımına devam edilmesi yeni versiyonu kabul ettiğiniz anlamına gelir. Herhangi bir değişikliğe itirazınınız olursa PATHYOU kullanıcı hesabınızı kapatmanızı tavsiye ederiz.

 

9. İletişim

 

PATHYOU web sitesinde, çerezler aracılığıyla toplanan verilerinizin kontrolünü sağlamak için lütfen https://pathyou.com/Cookies_Policy.htm ziyaret ediniz.

 

Bu Politika hakkında sorularınız olursa, lütfen aşağıda bilgisi verilen adresten yazarak PATHYOU’nun İrtibat Kişisi’ne learn@pathyou.com.