Almanya doğumlu Amerikalı psikanalist ve felsefeci Erich Fromm’un (1900-1980) Sevme Sanatı (1956) adlı kitabı kitapçılarda sıkça karşımıza çıkan bir klasik metindir. Yaklaşık yüz yirmi sayfalık kitap, yükte hafif pahada ağırdır. Kısadır ama belli bir teorik okuma hakimiyeti gerektirir. Pek çok insanın kitaplığında yerini alması, iyi okunup anlaşıldığı anlamına gelmez. Sevme Sanatı, ilk kez 1985 yılında dilimize çevrilmiş, kitabın farklı yayınevleri tarafından çok sayıda baskısı yapılmıştır.


 Sevgiyi insanın varoluş sorununa bir yanıt olarak konumlandıran Fromm, sevgiyi öğrenilen ve geliştirilen bir sanat olarak tanımlar. Özellikle kitabın ilk bölümü buna ayrılmıştır ve felsefi açıdan üzerine düşünmeye değer bir tezdir. 


Kapak Fotoğrafı: thevision.com