'Kadına yönelik şiddet, Kamusal ve özel alanda gerçekleşen, kadınların fiziksel, cinsel, duygusal zarar görmesiyle sonuçlanan ya da sonuçlanması olası, her türlü cinsiyet temelli şiddet eylemi veya bu eylemin yapılacağına ilişkin tehdit ya da zorlama ve keyfi olarak özgürlüğün kısıtlanmasıdır. 

Kadına yönelik şiddet kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan, cinsiyet eşitliğinin sağlanamamasından kaynaklanan, kadın bireylerin insan haklarını ihlal eden eylemlerdir. Bu ihlaller gelişmekte olan ülkelerde daha sık görülmekle birlikte, kadınlar dünyanın bütün ülkelerinde fiziksel ve psikolojik şiddet tehlikesi altında yaşamaktadır.'

Özellikle Türkiye'de günden güne artan kadına şiddet oranları ve uygulanan şiddetin ölümle sonuçlanmasına bir DUR demeliyiz! 

Kadınların yaşadıklarının şiddet kategorisine girip girmeyeceğini, gördükleri şiddetle nasıl mücadele edeceklerini, nerelerden yardım istemeleri gerektiğini öğrenebilmesi; erkeklerin ise kadınların neler yaşadığını açık ve net bir şekilde görüp empati yapabilmesi için hazırlanan 'Kadına Şiddete Hayır!' isimli öğrenim yolunu mutlaka okumalısınız!

Fotoğraf: Pixabay