Üç Baltık devletinden en büyüğü ve en  kalabalık olanı Litvanya yeşile ve doğaya büyük önem verir. Ülkenin yüzde 30'u ormanlardan oluşmaktadır. Ülkenin en eski inanış biçimi Paganizm iken 14. yüzyıl sonlarında Hıristiyanlığı benimseyen Litvanya sonraki bir kaç yüzyıl içinde Avrupa'nın en geniş topraklarına sahip devletlerinden biri olmuştur. Ülkenin Avrupa Birliği'ne kabul edilme tarihi ise 2004 yılıdır. 

İşte Litvanya hakkında hazırlanmış bir öğrenme yolculuğu..

İyi eğlenceler!

Kapak Fotoğrafı: Pixabay