'Bağımlılık, bir nesneye, kişiye ya da bir varlığa duyulan önlenemez istek; veya bir başka iradenin tahakkümü altına girme durumu olarak tanımlanır. Bağımlılık kavramının anlamı, psikoloji ve siyaset alanlarında farklıdır. Psikolojik anlamda ise bağımlılık bireylerin, kendilerinin ruhsal ve bedensel sağlığına ya da sosyal yaşamına zarar vermesine karşın, belirli bir eylemi yinelemeye yönelik önüne geçilemez bir istek duymaları halidir.'

Eş Bağımlılık, bir nesilin diğerine aktardığı öğrenilmiş bir davranıştır. Bireylerin sağlıklı ve karşılıklı, tatmin edici bir ilişki kurmasını engelleyen duygusal ve davranışsal bir durum olan eş bağımlılık, “ilişki bağımlılığı" olarak da tanımlanır.

Bu öğrenim yolculuğunda "İlişki Bağımlılığı ve Eş Bağımlılık" ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi bulabilirsiniz.


Kapak Fotoğrafı: Pinterest