Bundan tam 5000 yıl önce Sarı Nehir ile Yangzi Nehri arasında yaşayan birçok kabile vardı. Zaman içinde bereketli topraklara yeni kabileler yerleşmeye başladı ve toprak mücadelesi kaçınılmaz oldu. Yerleşen kabileler içinde bir tanesi bu kavgalara son vermek için ordusunu hazırladı ve tam 52 savaş yaptıktan sonra tüm kabileleri kendi hükümdarlığı altında birleştirdi. Bu başarıdan dolayı kabilesi O’na Sarı İmparator (Huang Di) ünvanını verdi. Efsaneye göre Sarı İmparator sadece savaşlara son verdiği için değil, halkı için yaptığı hizmetlerden dolayı büyük saygı görmüştü. Çin kültürünü geliştiren pek çok icat O’nun döneminde gerçekleşmiştir. At arabası, geminin icadı, tıbbın gelişimi, ipek üretimi, Çin yazısının gelişimi, para birimi, ağırlık birimi, ölçü birimleri gibi… Tabii ki Büyük Çin İmparatorluğu pek çok imparatorluk tarafından yönetilmiş ve her dönemin kendine özgü kültürü gelişme göstermiştir. Az sonra paylaşacağım öğrenim yolunda sanatın daha spesifik olmak gerekirse heykel sanatının hanedanlıklarda nasıl gelişme gösterdiklerine tanık olacağız. Keyifli yolculuklar...


Kapak Fotoğrafı: Link için tıklayın.