‘Fear of Missing Out’ yani kısaltılmış haliyle FoMO bir tür kaçırma korkusudur. Sosyal bir kaygı bozukluğu olarak tanımlanan FoMO, anksiyete yaşayan kişi tarafından başkalarının eğleniyor olabileceği inancından kaynaklanır.


FoMO sosyal etkileşim fırsatını, yeni bir deneyimi veya karlı bir yatırımı kaçırma endişelerine yol açabilir. Kısacası katılmamaya karar vermenin yanlış seçim olduğu korkusudur.


Kapak Fotoğrafı: Link için tıklayın.