Özellikle 2020 yılında Dünya üzerinde yaşanan travmatik olaylardan sonra gündeme gelen “yeni normal” anlayışı değişimin birden gerçekleşen büyülü bir kavram olduğu hissini yaratıyor. Düne kadar instagram canlı yayınları, online eğitimler veya telekonferans sistemleri üzerinden toplantılar yapan bireyler bile içindeki zorunda olma halinden dolayı yaptıkları aktivitelerin normalin ötesinde bir psikolojik duruma sebep olduğunu belirtmekteler. Halbuki TDK sözlüğünde değişim; “Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü” olarak tanımlanmakta. O halde değişimi yaşamın içindeki her gelişimin, olumlu ya da olumsuz her gelişmenin yarattığı durumlar bütünü olarak algılamak mümkün.

Bu öğrenme yolculuğunda ister kişisel isterse organizasyonel olsun “Değişim” kavramını birçok farklı yönden anlamaya ve  değişimin korkulacak bir olgu olmasından ziyade zamanın ve gelişmenin bir parçası olduğu konusunda seçilmiş örnekleri inceleyeceğiz.


İşte organizasyonel ve kişisel değişim hakkında hazırlanmış bir öğrenim yolu...


Kapak Fotoğrafı: Freepik.com